LAMAN UTAMA MUAT TURUN Bahan-Bahan PPG
Bahan-Bahan PPG PDF Print E-mail

Panduan PPG

(a)  Buku Panduan PPG
(b)  Panduan Pendaftaran (Pensyarah & Pelajar)


Kalender Akedemik PPG

(a) Kalender Akedemik PPG Tahun 2011 (Jun-Nov)
(b) Kalender Akedemik PPG Tahun 2012 (Jan-Mei)

(c)  Kalender Akedemik PPG Tahun 2012 (Jun-Nov)
(d)  Kalender Akedemik PPG Tahun 2013 (Jan-Mei)
(e)  Kalender Akedemik PPG Tahun 2013 (Jun-Nov)
(f)   Kalender Akedemik PPG Tahun 2014 (Jan-Mei)

(g)  Kalender Akedemik PPG Tahun 2014 (Jun-Nov)
(h)  Kalender Akedemik PPG Tahun 2015 (Jan-Mei)
(i)   Kalender Akedemik PPG Tahun 2015 (Jun-Nov)


Jadual Waktu PPG

(a) Jadual Waktu PPG Ambilan Jun 2011
(b) Jadual Waktu PPG Ambilan Feb 2012
(c) Jadual Waktu PPG Ambilan Okt 2013
(d) Jadual Waktu PPG Ambilan Khas Feb 2013
(e) Jadual Waktu PPG Ambilan Khas Feb 2014


Senarai Pelajar PPG

(a) Senarai Pelajar PPG Ambilan Jun 2011
(b) Senarai Pelajar PPG Ambilan Feb 2012
(c) Senarai Pelajar PPG Ambilan Okt 2013
(d) Senarai Pelajar PPG Ambilan Khas Feb 2013
(e) Senarai Pelajar PPG Ambilan Khas Feb 2014


Pekeliling MQA

(a) Pekeliling MQA Bil 01/2012
(b) Pekeliling MQA Bil 02/2012


Buku Panduan Pelaksanaan Amali PPG

(a) Panduan Pelaksanaan Amali PPG - Pendidikan Jasmani
(b)  Panduan Pelaksanaan Amali PPG - Muzik
(c)  Panduan Pelaksanaan Amali PPG - Sains
(d)  Panduan Pelaksanaan Amali PPG - Reka Bentuk & Teknologi


Bahan Bacaan

(a) Guideline To Good Practice : Open and Distance Learning (ODL)
(b) Keputusan Soal Selidik: Amalan Pelaksanaan ODL di Malaysia
(c) ODL From QA Perspectives: The Importance of Monitoring, Review and CQI


Fail Kursus Pensyarah PISMP-PJJ (PPG) Kuatkuasa Januari 2015

(a) Cover Kandungan & Divider Fail Kursus Pensyarah
(b) CV Pensyarah
(c)  Jam Pembelajaran Pelajar
(d)  Rancangan Interaksi Bersemuka (Semester)
(e)  Rancangan Kelas Interaksi Besemuka dan Bukan Bersemuka
(f)   Rekod Kehadiran Pelajar
(g)  Skema Topic Learning Outcome (TLO)
(h)  Tulang Fail Kursus Pensyarah


Fail Kursus Pelajar PISMP-PJJ (PPG) Kuatkuasa Januari 2015

(a)  Cover Kandungan & Divider Fail Kursus Pelajar
(b)
Tulang Fail Kursus Pelajar


Lain-lain

(a)  Kod Kursus
(b)
Borang Laporan Sahsiah Pelajar PPG

 

Pilihan Bahasa

Carian